Mellom himmel og fjord – Bergens Tidende
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Mellom-himmel-og-fjord-3129242.html
20 kunstnarar deltek i år i kunstprosjektet «Mellom Himmel og Fjord» i Hardanger .